Vad är HBTQ?

Hbtq är en bokstavskombination, ett paraplybegrepp för  homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Själva H:et och b:et handlar om den sexuella läggningen. Alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

När det kommer till Q, som queer, så kan detta röra flera saker. Så som sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

15 Nov 2019

© 2024 Asiktstorped.se. Alla rättigheter förbehållna.