Oskrivna lagar och sociala normer

Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra. - Wikipedia

Det är ganska intressant detta med att det finns så att säga orskrivna lagar eller regler, som de allra flesta av oss följer och det utan att tänka på det. Som att ingen pratar med dig i kollektivtrafiken, de surfar hellre på sociala medier eller ägnar sig åt trading på www.fxforex.com/sv. Man står hellre för sig själv så att säga. En annan orskriven regel som svenskar har, är att de är besatt av säkerhet. Samt att allt som myndigheter säger stämmer.

Oskrivna regler

En oskriven regel är en regel som inte finns reglerad i lagar men som förväntas följas av människor. Gör man det inte så anses man alltså bryta mot normen och att man är onormal. Exempel på oskrivna regler är att älsa tillbaka då någon säger hej, samt att man ska uppträda artigt mot andra människor.

Sedan så kan ju dessa variera med situationen, samt at det finns olika normer beroende på vad det är för person man ska träffa. Om man möter myndighetspersoner förväntas man uppträda på ett visst sätt och då på ett väldigt formellt sätt. Till skillnad från om man ska träffa bekanta för då förväntas man av många inte vara lika formell.

20 Feb 2020

© 2024 Asiktstorped.se. Alla rättigheter förbehållna.