RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. - RFSL

RFSL är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige. De arbetar lokalt, nationellt och internationellt. Dessutom så bedriver de en mängd olika verksamheter och projekt.

 

11 Oct 2019

© 2024 Asiktstorped.se. Alla rättigheter förbehållna.