Damon Rasti + Ajour = dålig ekvation för Ajours trovärdighet

Posted on Dec 9, 2011 in bloggar, sociala medier

I ons­dags pub­li­ce­rade Damon Rasti en krö­nika på Ajour. Mymlan pus­hade för den på Facebook och en dis­kus­sion drog igång i kom­men­ta­rerna till hen­nes inlägg. Några av oss pos­tade också våra kom­men­ta­rer i kom­men­tarsfäl­tet på Ajour. Vi kan lämna frå­gan om själva inne­hål­let där­hän, för sma­ken är som den är och ingen kan tycka fel. Vi …