Sjukdomsrelativism

Posted on Mar 16, 2011 in i mina skor

Jag har just genom­gått en så inten­siv influ­ensa att jag lugnt kan säga att mitt all­män­till­stånd bara varit sämre vid ett till­fälle. Den gången var det blod­vite, en andra gra­dens hjärn­skak­ning och sex stygn i pan­nan, alla orsa­kade av en spor­tin­ci­dent som inte lig­ger långt bort från Fredriks per­mo­bi­l­o­ri­en­te­rings­hi­sto­ria. Om man nu kan kalla “cur­ling” för “sport”.

Den här influ­en­san kom och gick så plöts­ligt att jag lätt kun­nat miss­tänka voodoo om jag varit vid­skep­lig. Den dök upp mitt under första pas­set förra sön­da­gen och tving­ade mig att ställa in Bodypump-passet eftersom jag knappt orkade ta mig till omkläd­nings­rum­met, än mindre ens sitta i salen en timme och prata grup­pen ige­nom passet.

Patient Zero

Patient Zero

Sen spen­de­rade jag tre dygn i ett feber­limbo, någon­stans mel­lan vaken­het och sömn. Två Alvedon som jag tog nån gång under tredje dyg­net lyc­ka­des inte få bort febern, bara sänka den ner till 37,8 (jag har så låg kropps­tem­pe­ra­tur nor­malt att 37,3 är feber). Den mest ofrä­scha detal­jen var en host­at­tack som gav mig något slags slem­propp i luft­vä­garna; det gav mig en helt ny respekt för aller­gi­ker. Att kämpa för att få ner varje ande­tag och inte få till­räck­ligt med syre är vid­rigt. Jag fick flas­h­backs från min druk­nings­in­ci­dent när jag tog dyk­cert 2004.

Det bästa med att vara så sjuk att det tar en halv­timma att gå och handla i mat­bu­ti­ken 200 meter bort är just kon­tras­ten mot att vara frisk. Ibland behö­ver man köra huvu­det i väg­gen för att upp­leva hur skönt det är när det slu­tar göra ont.

 • Dexo

  B A N A N A D R A M A Q U E E N .

 • Dexo

  Jag vill att du ska ha en lover som tar hand om dig nar detta sker.
  My shit.

 • Dexo

  Poor chic­ken.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Ja, det var jäv­ligt påtag­ligt att jag lever ensam under den värsta peri­o­den. I Kanada … (jag gör IEFTL-testet imorrn och lördag)