Jag ville jag vore en straight transvestit

Posted on Jul 27, 2007 in i mina skor, politik & samhälle

Vi var inne på Agent Provocateur och beund­rade deras under­klä­der. Jag kände för första gången sedan ton­å­ren en rik­tigt stark öns­kan att vara straight. Eller (snygg) trans­ve­stit. Eller kanske både och.

Jag öns­kar jag kunde bära upp en Dita. Eller att jag ville ha en flick­vän som bar upp en Christy.

Jag kom­mer ald­rig att för­låta Mr Endi för att han inte köpte bröst­vår­teutsmyck­ning­arna (de heter “pasties” på eng­elska, bara det räc­ker ju) till tje­jen han dej­tar. Jag menar, vem ska jag köpa dem till? “Hej, mamma, här har du en pre­sent från Turkiet”?

Däremot öns­kar jag inte att jag vore en hora, för då får man tyd­li­gen inte komma till tals enligt Dagens Nyheter. Har Maria Schottenius bör­jat sköta rul­jan­sen på hela tid­ningen numera? Anyhow, Freddi skri­ver som van­ligt klar­synt och vasst om det.

Andra blog­gar om: , , , ,

 • Pingback: deep|edition » DN censurerar och tystar sexarbetare

 • http://sensuellqkonsult.wordpress.com Isabella Lund

  Tack för att du stöt­tar vår rätt att få vara del­ak­tiga debat­ten om vårt eger yrke. En själv­klar­het för de flesta män­ni­skor men inte för oss som arbe­tar med sex. Alla, även de som ald­rig talat med en sex­säl­jerska tycks näm­li­gen veta mer om oss, vad vi gör och hur våra kun­der är än vad vi själva gör. Ett feno­men som i sig är myc­ket märk­ligt och som inte prak­ti­se­ras för någon annan grupp av män­ni­skor i Sverige.

  Våra rös­ter mot­ar­be­tas kon­stant och har gjorts så länge. DN fal­ler in i ledet, de skri­ver gärna om oss, har gärna oss som ett debattämne, frå­gar alla ndra vad de tyc­ker om oss, men ald­rig oss. De kan inte ens tillåta sig en liten ske­ten länk till vad en sex­ar­be­tare själv har att säga. Undrar vad det är för någor jag hotar?

 • http://rexxie.blogspot.com Rexxie

  Jag tyc­ker att du kan köpa pasties åt dig själv…

  :-)

 • Pingback: Uppmärksamma förtrycket « Att arbeta som eskort

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  Det är en själv­klar­het att stötta de rös­ter som inte får komma till tals. Jag har ogil­lat DN länge, de är en bunt moral­tan­ter. Jag är bara led­sen att jag sa upp min pre­nu­me­ra­tion redan 2005, så jag kunde inte ringa dem och be dem flyga och fara den här gången (well, jag kan ju, men det fyl­ler inte lika myc­ket funktion :-)

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  Haha. Det kanske jag gör. Det är ju pride och allt. Jag ska nog till­baka dit en sväng imorrn. Vill du också ha ett par?

 • http://rexxie.blogspot.com Rexxie

  Hmmmm, man måste nog vara lite välträ­nad för att ha pasties, det är ju en för­del om man har något slags mus­ku­la­tur att trycka fast dem på :-)

 • http://kimmilrell.se Kim M

  Jag tror du redan nu vore en mums­bit i ett set från Agent Provocateur. Så shoppa loss! Det är ju snart Pride och allt…

 • yk

  Mmh, DNs tidiga pub­li­ce­ring av Mijailo Mijailovics namn (http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=6509) var drop­pen som fick mig att säga upp pre­nu­me­ra­tio­nen på den otäcka blas­kan; jag har öns­kat många gånger att det gick att säga upp bla­det igen under åren.

  Tack Micke för bra täck­ning av den där skumma insti­tu­tio­nens tri­vi­a­li­se­ring av en debatt som jag kän­ner är bland de allra vik­ti­gaste vi har i lan­det just nu.