iZettle för iPhone

Posted on Jul 16, 2011 in gadgets, recensioner
iZettle för iPhone
iZettles paketering är enkel och snygg

iZett­les pake­te­ring är enkel och snygg

Igår fick jag mitt testex­em­plar av iZettle. iZettle är ett till­be­hör och en app för iPhone som gör att jag som pri­vat­per­son kan ta betal– och kre­dit­kort från vem som helst. Jag har tyckt att idén att för­vandla en iPhone till en kom­plett kas­sa­ap­pa­rat är fan­tas­tisk ända sedan jag såg Square. Problemet med Square är att den endast kör på mag­ne­t­remsa, något som den euro­pe­iska mark­na­den snabbt hål­ler på att överge. iZettle använ­der chi­pet på kortet.

Det ska bli jäk­ligt kul att utvär­dera den. Det jag hit­tills sett av både app och pake­te­ring (bil­den ovan till exem­pel) är över­vä­gande positivt.

 • http://www.facebook.com/wassen Erik Wassén

  Otroligt smart! Vart kom­mer peng­arna in?

 • http://www.facebook.com/THETURBO Jimmy T Sjodin

  oj oj oj„„ nu kan vem som helst ta kre­dit kort… glädje flic­kor ochsa

 • http://www.facebook.com/wassen Erik Wassén

  Vill ha…

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  Erik: jag kom­mer att skriva en recen­sion av den. Pengarna ham­nar på mitt bank­konto
  Jimmy: it’s free for you baby!

 • http://www.facebook.com/Bebro Bengt Bronner

  Det här låter grymt intres­sant, vän­tar med spän­ning på recensionen.

 • http://www.facebook.com/peterhagander Peter Hagander

  så, hur får man en invite?

 • http://www.facebook.com/larsthomsen Lars Thomsen

  Använder den sig inte av kor­tets pin­kod? Signatur känns ju lite sådär.

 • http://www.facebook.com/lanneskog Kenneth Lanneskog

  Var köper jag den?

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  Peter: jag anmälde mig på deras sajt när det begav sig. De är nära lan­se­ring nu, och då kom­mer de att vara till­gäng­liga för alla.
  Lars: bra fråga, jag ska kolla var­för.
  Kenneth: de kom­mer att fin­nas på izettle.com när de lan­se­ras. Jag ska kolla när de lanseras.

 • http://www.facebook.com/peterhagander Peter Hagander

  oki. vore topp om de inte har krav på att man måste vara skri­ven i Sverige för att ha den svenska tjäns­ten bara :)

 • http://www.facebook.com/thorbjorn.lidstrom Thorbjörn Lidström

  Hej

  Se vår lås­bara låda för iPad + iZettle kort­lä­sare: http://luman.se/ipad-tillbehor/

  https://www.facebook.com/Ipadlock