Nu lanseras "Det Blir Bättre"

Rädda Barnen, Meter Television och TV3 för­står inte kri­ti­ken, att det inte hand­lar om ända­må­let (att de hjäl­per barn) utan om med­len (att de stjäl en kam­panj som är eta­ble­rad i HBT-samhället i Sverige och pake­te­rar om den).

Därför star­tas nu svenska ver­sio­nen av “It Gets Better Project”: “Det Blir Bättre”.

Det Blir Bättre

Tanken är att den här kam­pan­jen ska regera sök­mo­to­rer och digi­tala medier, och där behövs din hjälp. Det du kan göra är sprida län­ken http://www.detblirbattre.se på Facebook, Twitter och i forum. Har du en egen blogg är det värt myc­ket om du län­kar till “Det Blir Bättre” från den. Ju fler som spri­der län­ken och län­kar till Det Blir Bättre, desto fler nås av budskapet.

Vill du bidra med en egen berät­telse är det fantastiskt.

Kan du bidra med annat är du väl­kom­men att höra av dig. Sajten är upp­slängd på de få tim­mar jag har haft ledigt, och myc­ket åter­står att göra. Hittar du fel och bris­ter får du gärna påpeka dem. Tanken är att det här pro­jek­tet ska vara öppet och ägas av HBT-samhället i stort. Min roll ser jag som mode­ra­tor och sammanfattare.