Jag är också tolerant

Posted on Jul 25, 2009 in hej normativitet!

Tolerans är vik­tigt, men vad för­vän­tas jag tole­rera? Mig kvit­tar det lika vem man äls­kar eller tän­der på. Ingenting att var­ken hetsa upp sig över eller göra cir­kus av. […] Jag har tusen frå­gor, vad är till exem­pel meningen med viss bög­kul­tur där man i det när­maste tvångs­mäs­sigt ska knulla främ­lingar i par­ker och mörka källare?

- Anna Ekelund i krö­ni­kan “Pride — en exo­tisk fälla för de fria homo­sarna

Hej Anna! Tack för att du tole­re­rar mig så länge jag inte väl­jer att avvika för långt från den sex­u­ella nor­men. Jag skulle vilja åter­gälda tole­ran­sen. Anna, jag tole­re­rar att du med för­bundna ögon upp­re­pade gånger tar den i alla hål utan skydd från ano­nyma män under tre inten­siva tim­mar. Jag tole­re­rar också att andra hete­ro­sex­u­ella för­u­tom du gör det. Så länge alla gör det fri­vil­ligt, för våld­täkt är bara okej så länge alla är med på det. Hej då!

Andras blog­gin­lägg om , , , , , , ,