Slussensången, Wiehe och upphovsrättens pedagogiska problem

Posted on Dec 20, 2011 in politik & samhälle, popkultur

Bakgrund: Sanna Rayman och Peter Santesson skrev en ny, humo­ris­tisk text om Slussen till Mikael Wiehes “Sång till fri­he­ten” “Mitt hjär­tas fågel” (tack @magnuslj/@elingrelsson för rät­tel­sen). Sången mot­togs väl, många skrat­tade. Ingen tjä­nade pengar på den. Nu har Mikael Wiehes skiv­bo­lag, United Stage, kon­tak­tat dem och krä­ver att det hela tas bort med hän­vis­ning till att …

Prideuppvärmning: Ett transinlägg med mangainslag

Posted on Jul 31, 2011 in popkultur, totally unstraight

Imorgon bör­jar Pride. Jag kom­mer att skriva och fota en hel del då jag fått pressackre­di­te­ring (är det något spe­ci­fikt du är intres­se­rad av, säg till så ska jag se om jag kan täcka in det). Men först, lite upp­värm­ning med fokus på kön­sö­ver­skri­dande. Jag har länge varit fasci­ne­rad av den japanska kul­tu­ren. Det är …

Film: David's birthday

Posted on Jun 19, 2011 in popkultur, recensioner
Film: David's birthday

David’s Birthday är ett ita­li­enskt drama om två famil­jer som hyr ett hus vid havet och spen­de­rar sin semes­ter till­sam­mans där. Nyckelorden är rela­tio­ner, ele­fan­ter i rum­met, för­ne­kande och åtrå. Matteo, en fram­gångs­rik psy­ko­log och hans fru Francesca har på ytan ett lyck­ligt äkten­skap medan deras vän­ner Diego och Shary mest ver­kar hålla ihop av …

Undertow

Posted on Mar 28, 2011 in popkultur

Jag gjort en räd på Amazon på hyf­sat nyut­givna fil­mer med bög­tema som jag recen­se­rar här på blog­gen. Först ut var “Is it just me?”. Ironiskt nog är den bästa fil­men jag sett på rik­tigt länge inte ett av mina inköp på Amazon, utan en pre­sent från David (aka Dexo). Det var länge sen en …

Straight Male Gamer

Posted on Mar 27, 2011 in hej normativitet!, popkultur, utan kategori

Bioware, före­ta­get som lig­ger bakom roll­spel som Baldur’s Gate, Mass Effect och Dragon Age är ett av få bolag som har bätt­rat på sitt track record när det gäl­ler att även till­han­da­hålla inne­håll och karak­tär för kvinn­liga spe­lare, samt för man­liga icke-straighta spe­lare. I Mass Effect var sto­ryn till exem­pel neutralt skri­ven, så att man …

Youtube-tips #3

Posted on Mar 24, 2011 in hej normativitet!, popkultur

Imorgon kom­mer jag pub­li­cera ett inlägg om reklam som skild­rar homo­sex­u­ella, apropå IKEAs gay­par på IKEA FAMILY-reklamen i Italien. Men tills dess vill jag dela med mig av några guld­korn jag hit­tat på Youtube. Alla dessa är hit­tade via mitt nät­verk på Facebook och Twitter, och jag öns­kar att jag kom ihåg vem som tipsat …

Is it just me?

Posted on Feb 28, 2011 in popkultur, totally unstraight

Jag har gjort en gay­films­räd på Amazon och inför­skaf­fat lite nya rele­a­ser av fil­mer med gay­tema. Jag skulle kun­nat låna dem på inter­net, men med tanke på hur smal den film­gen­ren är och hur lite pengar som görs så är i min värld snudd på homo­för­rä­deri att inte betala de små­slan­tar fil­merna kos­tar. Först ut …

Hästen som gillade Fassbender

Posted on Feb 17, 2011 in popkultur

Med jämna mel­lan­rum bru­kade jag få pro­påer från en kille på Qruiser om “vad jag skulle göra om han hop­pade upp på ryg­gen på mig”. Jag gis­sar att han har något slags fetisch för att bli övermannad/nedbrottad och lider av väl­digt kort när­minne då han varje gång inte hade något som helst minne av att …

Ny Oscarskategori: snyggaste nakenscenen

Posted on Feb 10, 2011 in popkultur

Alla list­ma­kare får ursäkta, men det här är nog den bästa lis­tan från 2010. Det är för­mod­li­gen för vågat för Oscarsgalan, men inte för blog­gen My New Plaid Pants. Där lis­tar man de tio snyg­gaste (halv-)nakenscenerna från förra årets fil­mer. Jag gis­sar att James Franco inte spe­lat in spe­ci­ellt myc­ket avklädda gre­jer förra året, då …

Bortförd av rymdvarelser

Posted on Feb 8, 2011 in i mina skor, popkultur

Senaste till­skot­tet i min bok­hylla är Alien Lamp, desig­nad av Lasse Klein. Inte spe­ci­ellt myc­ket belys­ning, utan sna­rare pop­kul­tu­rell deko­ra­tion med hyll­ningar till 50– och 60-talets UFO-design. Lampan finns bland annat hos Designtorget. Tyvärr är den (till­fäl­ligt) slut i de flesta buti­ker och även på webben.

Load More