Åsiktstorped

Välkommen till min lilla åsiktshörna. Denna blogg har jag startat för att kunna vädra det jag tycker och tänker på ett bra sätt. Jag jobbar mycket med att alla ska ha lika rättigheter och det till allt. Jag har bland annat jobbat en hel del med RSFL så väl som andra organisationer. I denna blogg kommer det dock att komma upp ämnen som är vitt skilda. Det är ett ställe för mig att kunna skriva ut om olika saker som händer och sker, oavsett kön, etnicitet, tillhörighet med mera. Det är mycket privata reflektioner, men en del som är så att säga från nyhetsvärlden som jag kommer att ta upp här. Därtill kommer det även så klart att komma en hel del inlägg om mig själv och mitt eget privatliv. 

Att komma ut

16 dec 2019

Begreppet "att komma ut", det är det man säger när man är homosexuell och berättar det öppet för andra. Dock är detta med att komma ut, något som alla gör, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Till exempel när de nämner sin partners namn eller kön.

Dock är det oftast bara när det är någon som bryter mot normen som det märks så att säga. Det är även ofta då som begreppet används, att"komma ut" eller "komma ut ur garderoben". Oftast menar de då att komma ut som homosexuell, bisexuell eller transperson.

För många kan detta vara en jobbig process. Om du har det så, så kan du få stöd hos RFSL. 

 

Vad är HBTQ?

15 nov 2019

Hbtq är en bokstavskombination, ett paraplybegrepp för  homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Själva H:et och b:et handlar om den sexuella läggningen. Alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

När det kommer till Q, som queer, så kan detta röra flera saker. Så som sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

 

 

 

 

Vad är en regnbågsfamilj?

1 nov 2019

Du kanske har hört uttrycket regnbågsfamilj, men vet inte riktigt vad det är? 

Regnbågsfamilj stod förr i tiden för en familj bestående av människor med flera av världens alla färger och utseenden. Ofta ett använt begrepp inom adoptionsvärlden på 1960- och 70-talen.

Idag är det ett uttryck som främst används inom hbtq-personers familjer, alltså familjer där en eller flera individer definierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer.

Det är ett ganska brett begrepp och utgör inte någon enhetlig kategori, 

RFSL

11 okt 2019

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. - RFSL

RFSL är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige. De arbetar lokalt, nationellt och internationellt. Dessutom så bedriver de en mängd olika verksamheter och projekt.

 

Delta i Pride

6 sep 2019

Något som jag brukar göra, det är att delta i olika Pridetåg. Det finns ju flera runt om i landet. Den största är så klart den som sker i Stockholm varje år. Men det finns även Pride i Göteborg, Malmö och Borås. Samt i en massa andra städer med! En pride jag inte varit på än, men vill åka på, det är London Pride.

© 2020 Asiktstorped.se. Alla rättigheter förbehållna.